วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล นาย จีรศักดิ์ พิมพ์รูป


เลขที่ 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่ ทำบทที่ 1 , 2 , เป็นผู้สัมภาษณ์ , พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ-สกุล น.ส. กัญญารัตน์ อุ่นเครือ

เลขที่ 5
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่ ทำบทที่ 4, เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชื่อ-สกุล น.ส. สุกันยา มะโนธรรม

เลขที่ 16
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่ ทำบทที่ 1,5 , ประวัติผู้จัดทำ ,ผู้ช่วยในการถ่ายทำวิดีโอ
ชื่อ-สกุล น.ส. สุดารัตน์ มูลขุนทด

เลขที่ 17
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่ ทำบทที่3 พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง , ผู้ช่วยในการถ่ายทำวิดีโอ , ทำหน้าปก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น