วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรณานุกรม


บรรณานุกรม
แอพพลิเคชั่น   . เข้าถึงได้:จาก[ออนไลน์]
http://news.siamphone.com/news-17863.html
Facebook  . เข้าถึงได้:จาก[ออนไลน์
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/3Facebook.html
Instar gram [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://instagram.kapook.com/view58987.html
LINE   [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.com5dow.com
Twitter [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.lomtoe.net/twitter/
YouTube  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://guru.sanook.com/2292/YouTube/
Socialcam [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.koomuesorb.com
เกมเศรษฐี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.techmoblog.com/line-lets-get-rich
Skype [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.hitechsky.com/skype
Wechat  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.malinplaza.com
WhatsApp [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://gracezone.org/index.php/technology/1274-what-is-whatsapp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น